METAMORFOSI COLLECTION

Navalia

Navallia, należy do wspaniałej kolekcji okularów, która czerpie natchnienie od “Genius Loci” antycznego bóstwa Olimpu. Bóstwo to było ucieleśnieniem ich ducha i chroniło miejsca, w których Grecy mieszkali oraz wpływało na wypełn­ienie ich przeznaczenia. Ta para okularów o kształcie “maski “ wywołuje inten­sywną więź pomiędzy mistrzem Markiem Mancini i jego rodzinnym miastem Civitavecchia.
Navalia była w rzeczywistości arsenałem Rzymskiego portu znajdującym się w Civitavecchia w dawnym okresie. Królewski lew ( antyczna bitta), umieszc­zony jako szczególna ozdoba, jest emblematycznym zwierzęciem firmy. Jest on symbolem siły i władzy , którą przywołuje swoją ogromną grzywą. Obrońca historycznej tożsamości, otwiera nowe horyzonty na realizację wspaniałych klejnotów. Lwy osiągają status Gorgoneion , chroniąc w ten sposób cenny pr­zedmiot oraz jego posiadacza. “Nellus locus sine genio” (nie istnieje żadne miejsce bez geniusza.) Tak pisał w swoim komentarzu w Eneide Servio łac­iński pisarz żyjący pomiędzy IV / V sec. d. c. Istnieją również inne bardzo istotne symbole jak: trój ząb otoczony bliskością delfinów i M ,która utrwala tradycyjną morską pamięć miasta Civitavecchia i zapowiada następną parę oku­larów o nazwie Posejdon.

NAVALIA: 3 Different Versions
18 Kt. Gold: 48 gr. (White, yellow or rose)
Brillant cut diamonds: 3,20 ct.
Lenses: Divel or Zeiss (Certified)
Ceramic
Cellulose Acetate
Limited Edition: 30 pieces

(* Colors, acetates and lenses may vary without notice. The weight of Precious Gemstones and gold are indicative and may vary).